Достъп до пазара на труда и възможности за заетост

Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да работят при същите условия като тези на българските граждани. Можете да работите в България без специално разрешение за това.

 

NB: Вие имате безпрепятствен достъп до пазара на труда още преди да получите закрила. Търсещите закрила лица могат да подпишат договор за заетост три месеца след подаване на молба за закрила. Периодът се изчислява спрямо датата на регистрация на молбата, посочена във Вашата регистрационна карта. За да работите, докато сте все още в процедура, Държавната агенция за бежанците Ви издава специална служебна бележка, която удостоверява това право.

Видове договори за заетост

Има два вида договори за заетост: трудов и граждански договор.

 

Трудовият договор е постоянен (безсрочен) или се сключва за определен период от време, като гарантира набор от социални права (гарантиран размер на месечната заплата и брой работни часове, социални и здравни осигуровки, платен годишен отпуск, обезщетение за безработица).

 

Гражданският договор се сключва за изпълнението на определена задача. Плащането обикновено се осъществява при нейното успешно завършване. Работното време не е фиксирано и зависи от индивидуалните предпочитания. Този вид договор предлага по-ограничена защита на работниците, но и повече гъвкавост (например – няма фиксирано работно място, време, не се полага годишен отпуск).

Намиране на работа

Можете да търсите работа чрез различни канали, включително чрез Дирекциите Бюра по труда, по интернет, с помощта на частни агенции за подбор на персонал, НПО. България изпитва сериозен недостиг на работна сила във всички отрасли, което е и причина много компании да имат интерес от наемането на бежанци и лица с хуманитарен статут.

 

Повечето работодатели настояват служителите им да имат поне основни познания по български език. Компаниите демонстрират гъвкавост по отношение на изисквания за образователни дипломи и сертификати, които доказват предишни професионални квалификации. Често вместо да изискват такива документи, работодателите проверят уменията на кандидатите чрез тестове и възлагане на конкретни задачи. Много работодатели осигуряват обучения в първите седмици след сключване на договор, а някои дори организират курсове по български език.

 

Основно изискване от страна на компаниите към техните служители е точност, сериозно отношение и мотивация за развиване на нови умения.

Бюра по труда

Когато получите своята лична карта и искате да си намерите работа, можете да се регистрирате като безработно лице в Бюрото по труда по Вашия постоянен или настоящ адрес. Тази регистрация е безплатна и не е задължителна, но е необходимо условие, ако искате да кандидатствате за месечни социални помощи (вижте раздел IX. Социално подпомагане).

 

Регистрацията се осъществява лично. Потърсете човек, който говори български език добре, за да Ви помогне да подадете заявление и да обсъдите със служителя в Бюрото по труда Вашия образователен и професионален опит. Вземете със себе си всички образователни и професионални сертификати, с които разполагате, преведени на български език.

 

След регистрацията ще Ви бъде изготвен индивидуален план за действие за намиране на заетост и ще можете да получавате предложения за работа. Те ще идват от компании, които са регистрирали свободните си позиции в Бюрото по труда. Освен това имате право да бъдете включени в програми за безплатно професионално обучение.

 

По време на периода, през който сте регистрирани в Бюрото по труда, е необходимо да го посещавате по график (на датата, посочена в регистрационната Ви карта) според Вашия индивидуален план за действие. Ако Ви бъде предложена подходяща според Бюрото по труда работа, трябва да имате готовност да започнете в рамките на 14 дни от предложението. В противен случай, Вашата регистрация се прекратява. Можете да я подновите след 6 месеца.

 

NB: Бюрата по труда имат специална Програма за заетост и обучение на бежанци. В нейните рамки Бюрото по труда изплаща на работодатели, наели на работа бежанци или лица с хуманитарен статут, част от месечното им възнаграждение в продължение на една година. Само лица, получили закрила през последните две години, имат право да участват в програмата. Не забравяйте да попитате за нея, когато се регистрирате.

Интернет платформи

Съществува специализирана платформа, която свързва бежанци и заинтересовани работодатели: www.refugeeocean.com. Регистрирайте се и следете обявите за свободни позиции, публикувани там. Уебсайтът е достъпен на няколко езика.

Най-популярните сайтове за търсене на работа сред българските потребители са:

Необходимо е да се регистрирате, да си изготвите CV, да изберете предпочитана позиция и да кандидатствате. В зависимост от обявата може да се наложи да напишете и мотивационно писмо. Работодателите, които имат интерес към кандидатурата Ви, ще се свържат с Вас чрез контактите, посочени в автобиографията Ви.

Частни агенции за подбор на персонал

Съществуват агенции за подбор на персонал, които имат опит при работа с бежанци. Можете да използвате услугите им. Такива са:

Катро България (www.catrobg.com)

Radioactive (www.radioactive.bg)

Nanny (www.nanny.bg) – специализирана агенция за детегледачки и домашни помощнички.

Майстор плюс (www.maistorplus.com) – специализирана агенция за служители в строителството и ремонтни дейности.

 

Най-популярните агенции за подбор на персонал в България са:

Manpower (www.manpower.bg)

Easy Consult (www.easyconsultbg.com)

Hermes (www.hr-hermes.com)

Adecco Bulgaria (www.adeccobulgaria.com)

Horizons (www.horizons.bg)

Synectica (www.synecticaconsult.com/bg/)

Неправителствени организации

Каритас София управлява специализиран Кариерен център за бежанци, където можете да получите помощ за подготовка на автобиография, съвети за поведение по време на интервю за работа и конкретни предложения за работни позиции. Кариерният център поддържа мрежа от контакти на работодатели, които имат опит при наемането на бежанци и лица с хуманитарен статут. Там също редовно се организират трудови борси, на които можете да се срещнете директно със заинтересовани компании. (За контакти на Кариерния център на Каритас София вижте раздел XII. Неправителствени организации).

 

Българският Червен кръст също би могъл да съдейства с подготовка на автобиография и връзка с подходящи работодатели (за контакти на Информационно-интеграционния център на БЧК вижте раздел XII. Неправителствени организации).

Сключване на договор за работа
Имате нужда от следните документи, за да сключите трудов договор:
  • Лична карта;
  • Образователни дипломи и сертификати за професионално обучение, ако разполагате с такива;
  • Документ за медицински преглед от Вашия личен лекар, който доказва, че здравето Ви позволява да заемете работната позиция;
  • Свидетелство за съдимост, ако Ви бъде поискано (за процедурата по издаването му, вижте раздел II. Гражданска регистрация и лични документи, т. 5.3.).

Работодателят е задължен да информира Национална агенция по приходите, че сте нает/a на работа до три дни след подписване на договора.

 

Важно е да получите подписан екземпляр от договора. Първият работодател, който Ви наеме в България, е длъжен да Ви издаде трудова книжка, където ще се вписва цялата история на трудовата Ви заетост. Този документ е важен, за да докаже пълния Ви трудов стаж при пенсиониране.

 

NB: Повечето работодатели избират да плащат месечните възнаграждения на своите служители чрез банкови преводи. За да получавате заплатата си, е небходимо да отворите лична сметка в банка по Ваш избор. Имате право да го направите с личната си карта на бежанец или на чужденец с хуманитарен статут (вижте раздел II. Гражданска регистрация и лични документи). В случай че Ви бъде отказана подобна услуга, потърсете правна помощ. (За организации, които предоставят правна помощ, вижте раздел XII. Неправителствeни организации).