Работа

  • Лицата с със статут на бежанец или хуманитарен статут имат право да работят при същите условия като тези на българските граждани.
  • Лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да работят в България без специално разрешение за това.
  • Вие имате безпрепятствен достъп до пазара на труда още преди да получите закрила. Търсещите закрила лица могат да подпишат договор за заетост три месеца след подаване на молба за закрила. Периодът се изчислява спрямо датата на регистрация на молбата, посочена във Вашата регистрационна карта.
  • За да работите, докато сте все още в процедура, Държавната агенция за бежанците Ви издава специална служебна бележка, която удостоверява това право.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук