Договори за работа
1
Граждански договор

Гражданският договор се сключва за изпълнението на определена задача. Плащането обикновено се осъществява при нейното успешно завършване. Работното време не е фиксирано и зависи от индивидуалните предпочитания. Този вид договор предлага по-ограничена защита на работниците, но и повече гъвкавост (например – няма фиксирано работно място, време, не се полага годишен отпуск).

2
Трудов договор

Трудовият договор е постоянен (безсрочен) или се сключва за определен период от време, като гарантира набор от социални права (гарантиран размер на месечната заплата и брой работни часове, социални и здравни осигуровки, платен годишен отпуск, обезщетение за безработица).

Необходими документи за сключване на трудов договор

 

 • Лична карта;
 • Образователни дипломи и сертификати за професионално обучение, ако разполагате с такива;
 • Документ за медицински преглед от Вашия личен лекар, който доказва, че здравето Ви позволява да заемете работната позиция;
 • Свидетелство за съдимост, ако Ви бъде поискано (за процедурата по издаването му, вижте раздел II. Гражданска регистрация и лични документи, т. 5.3.).

Работодателят е задължен да информира Национална агенция по приходите, че сте нает/a на работа до три дни след подписване на договора.

 

Важно е да получите подписан екземпляр от договора. Първият работодател, който Ви наеме в България, е длъжен да Ви издаде трудова книжка, където ще се вписва цялата история на трудовата Ви заетост. Този документ е важен, за да докаже пълния Ви трудов стаж при пенсиониране.

 

Повечето работодатели плащат месечните възнаграждения на своите служители чрез банкови преводи. За да получавате заплатата си, е небходимо да отворите лична сметка в банка по Ваш избор. Имате право да го направите с личната си карта на бежанец или на чужденец с хуманитарен статут. В случай че Ви бъде отказана подобна услуга, потърсете правна помощ. .

При сключване на трудов договор между се договаря връзката между служителя и работодателя.

 

Трудовия договор трябва да съдържа следната информация:

 

 • място на работа;
 • каква позиция и характер на работа;
 • датата на нейното сключване и датата, от която служителят трябва да започне работа;
 • срокът, за който е сключен трудовият договор – договорът може да бъде както срочен, така и неопределен;
 • размера на месечната заплата и допълнително заплащае, ако има такова;
 • кога и как се изплаща заплатата;
 • сумата на платения годишен отпуск;
 • продължителността на работния ден или седмица;
 • период на предизвестие за напускане на работа
 • период на предизвестие за прекратяване на договора

Прекратяване на трудовия договор може да се случи по няколко начина:

 • след изтичане на срока, за който е сключен;
 • рано, по взаимно съгласие на служителя и работодателя;
 • чрез писмено уведомление от една от страните, или,
 • след уволнение на служителя от работодателя.

 

Aко това е първият трудов договор на служител в България, работодателят е длъжен да го издаде трудова книжка, в който той трябва да впише съответните обстоятелства.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук