Намиране на работа

  • Повечето работодатели настояват служителите им да имат поне основни познания по български език.
  • Компаниите демонстрират гъвкавост по отношение на изисквания за образователни дипломи и сертификати, които доказват предишни професионални квалификации. Често вместо да изискват такива документи, работодателите проверят уменията на кандидатите чрез тестове и възлагане на конкретни задачи.
  • Много работодатели осигуряват обучения в първите седмици след сключване на договор, а някои дори организират курсове по български език.
  • Основно изискване от страна на компаниите към техните служители е точност, сериозно отношение и мотивация за развиване на нови умения.

Регистрация в Бюро по труда

 

Когато получите своята лична карта и искате да си намерите работа, можете да се регистрирате като безработно лице в Бюрото по труда по Вашия постоянен или настоящ адрес. Тази регистрация е безплатна и не е задължителна, но е необходимо условие, ако искате да кандидатствате за месечни социални помощи.

Регистрацията се осъществява лично. Потърсете човек, който говори български език добре, за да Ви помогне да подадете заявление и да обсъдите със служителя в Бюрото по труда Вашия образователен и професионален опит. Вземете със себе си всички образователни и професионални сертификати, с които разполагате, преведени на български език.

След регистрацията ще Ви бъде изготвен индивидуален план за действие за намиране на заетост и ще можете да получавате предложения за работа. Те ще идват от компании, които са регистрирали свободните си позиции в Бюрото по труда. Освен това имате право да бъдете включени в програми за безплатно професионално обучение.

 

По време на периода, през който сте регистрирани в Бюрото по труда, е необходимо да го посещавате по график (на датата, посочена в регистрационната Ви карта) според Вашия индивидуален план за действие. Ако Ви бъде предложена подходяща според Бюрото по труда работа, трябва да имате готовност да започнете в рамките на 14 дни от предложението. В противен случай, Вашата регистрация се прекратява. Можете да я подновите след 6 месеца.

 

Регистрацията в Бюро по труда като безработно лице не гарантира автоматично правото на обезщетение за безработица. Обезщетение за безработица имат право да получават само лица, които са били регистрирани като безработни най-малко 9 месеца преди заявлението за обезщетение за безработица през това време не е трябвало да отказват работа, предлагана им от Бюро по труда или от предложението за влизане в професионална квалификация или курсове за преквалификация.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук