Превенция на трафик на хора

ТЕЛЕФОН 112 – ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

 

Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

 

Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

 • сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
 • насилствен/принудителен труд;
 • робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
 • отнемане на органи;
 • просия и други принудителни престъпни дейности.

 

В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

 

За какво да внимавате:

 • Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите.
 • Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица.
 • Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях.
 • Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване.
 • Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите.

 

В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

 • Единен европейски номер за спешни случаи: 112
 • Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50
 • Национална гореща линия за борба с трафика на хора (Фондация Кампания A21): 0800 20 100
 • Гореща линия (Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”): 0700 17 670
 • Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111
 • Гореща линия за жертви на насилие (Фондация Асоциация Анимус): 080018676; (+35929817686)
Компас за бежанци
Задайте въпрос тук