Пътуване в чужбина

Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут не могат да пътуват извън България с лични карти, а имат нужда от удостоверения за пътуване.

 

Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имат право да пътуват в страните от ЕС с удостоверението си за пътуване без допълнителни ограничения. Въпреки това, тъй като България не е част от Шенгенското пространство, транзитни държави или такива, които са крайна дестинация, могат да наложат допълнителни изисквания, за да разрешат пътуване. Такива са налични средства за самоиздръжка за определен период, конкретен адрес за настаняване, билети за обратно пътуване и др. Подобно на българските граждани бежанци и чужденци, получили убежище, имат право да останат в страните от ЕС до три месеца. По-дълъг престой е възможен само при специално разрешение от местните имиграционни власти на база сключен трудов договор, започнато обучение и др.

 

Лицата, получили хуманитарен статут, е необходимо да проверят в посолството на съотвената държава, в която искат да пътуват, какви са условията за влизане на територията ѝ. В повечето случаи, европейските държави изискват лицата с хуманитарен статут да кандидатстват за виза.

 

Препоръчително лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут  да уточнят условията за пътуване и престой в конкретната държава със съответното посолство. Важно е да бъдат изяснени изискванията за продължителност на удостоверението за пътуване, необходимостта от медицинска застраховка, финансови средства за издръжка и др.

Кандидатстване за документи за пътуване в чужбина

 

Кандидатстването се извършва в полицейското управление в града, където имате постоянен адрес. Попълва се формуляр и се прилагат следните документи:

  • Решението, с което Ви е предоставен на статут на бежанец или хуманитарeн статут
  • Предходен български документ за самоличност, ако имате издаден такъв
  • Удостоверение за регистрация на адрес, издадено от общината
  • Разписка, показваща, че сте платили необходимите такси за кандидатстване
  • Цветна снимка в специален формат, освен ако не е осигурена възможност да се снимате в самото полицейско управление

На място се прави снимка и се свалят биометрични данни (пръстови отпечатъци). Извършва се проверка на информация с Държавната агенция за бежанците.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук