Събиране на семейство
Както бежанците, така и лицата с хуманитарен статут имат право да се съберат в България с членове на своите семейства, при условие, че семейните връзки предшестват влизането Ви на територията на страната, а именно:
 • Съпруг/а (или лице, с което се намирате в доказано стабилна и дълготрайна връзка);
 • Деца под 18 г., невстъпили в брак;
 • Деца над 18 г., невстъпили в брак, които не могат да осигурят сами издръжката си по здравословни причини;
 • Родители на всеки от съпрузите, които не могат сами да се грижат за себе си поради напреднала възраст или тежко заболяване.
Ако сте дете под 18 г. и сте без родителите си в България и получите статут на бежанец или хуманитарен статут, имате право да се съберете с:
 • Вашите родители;
 • Друг пълнолетен член на Вашето семейство (дядо, баба, чичо, леля, по-големи братя и сестри и др.) или с други лица, които отговарят за Вас по силата на закон или обичай, когато Вашите родители са в неизвестност.
Разходите по събиране на семейството се поемат от кандидата.

За да получите разрешение за семейно събиране с Ваши роднини по законен път в България, е необходимо да подадете молба за събиране на семейство в Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Трябва да приложите доказателства за семейни връзки, например акт за граждански брак или акт за раждане на децата Ви. За да се съберете с деца над 18 г. и с Вашите родители, е необходимо да представите медицински удостоверения или други документи, които доказват, че те са зависими от Вашата подкрепа и грижа. Ако не разполагате с такива документи, можете да представите нотариално заверена декларация, която съдържа имената, датите на раждане и адресите на Вашите роднини. Вие носите наказателна отговорност за предоставяне на невярна информация в тези декларации.

 

Вземането на решение по молбата за семейно събиране от страна на ДАБ обикновено отнема до три месеца след провеждане на интервю с кандидата.

 

Ако ДАБ отхвърли Вашата молба, можете да обжалвате решението пред съответния административен съд в рамките на 14 дни от датата, на която решението Ви е връчено. Решението на първоинстанционния съд може да се обжалва и пред Върховен административен съд.

 

Ако ДАБ разреши осъществяване на семейно събиране, националните власти изпращат информация до българското посолство в страната, в която се намират Вашите роднини, а ако такова липсва – до най-близкото действащо българско посолство. Близките Ви трябва да се явят в посолството и да кандидатстват за виза тип D.

Необходимите документи за това са:
 • Заявление (достъпно в интернет и на място в посолството);
 • Валиден международен паспорт, където да бъде положена визата;
 • Медицинска застраховка за първите няколко месеца в България;
 • Копие на решението за събиране на семейство, издадено от ДАБ;
 • Платена такса за издаване на виза.
Процедурата по издаване на виза отнема около месец.

NB: България няма консулски отдели в Сирия и Ирак. Гражданите на тези страни кандидатстват за визи в българските посолства в Бейрут, Ливан и в Анкара, Турция.

 

България няма консулски отдел в Афганистан. Гражданите на Афганистан кандидатстват за визи в българските посолства в Техеран (Иран), Делхи (Индия) или Исламабад (Пакистан).

 

NB: Ако Вашите роднини не разполагат с валиден международен паспорт, българското посолство може да им издаде документи за пътуване (laissez-passer), които позволяват тяхното придвижване до България.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук