Жилище

  • Лицата, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, трябва да напуснат центровете на Държавната агенция за бежанците в рамките на 14 дни от получаване на решението за международна закрила.
  • Наемането на апартамент е най-предпочитаният вариант за настаняване сред новопризнатите бежанци и лица с хуманитарен статут. За тази цел е необходимо да намерите жилище (апартамент или къща) и да подпишете договор за наем със собственика на имота.
  • Обикновено при подписване на договора трябва да внесете наем за първия месец и депозит, равен на месечния Ви наем. Това означава, че е небходимо да разпоалагате с ресурс за два наема, когато сключвате договора.
  • Не забравяйте, че отделно трябва да плащате месечните разходи за електричество, вода, отопление (ако такова е осигурено централно), които могат да варират значително в зависимост от имота. Попитайте своя хазяин за средната месечна сума за покриване на всички битови сметки.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук