Временно настаняване и приюти

Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да бъдат настанени във домове за временно настаняване. Съществуват два вида подобни институции: центрове за временно настаняване и приюти за бездомни. Проверете дали такива услуги съществуват във Вашата община чрез Дирекция „Социално подпомагане“ или директно в общината.

 

Центровете за временно настаняване предоставят подслон за три месеца в рамките на една календарна година с възможност престоят да бъде продължен за още три месеца. За да кандидатствате, е необходимо да посетите Дирекция „Социално подпомагане“ в общината, където сте регистрирани. Ще се нуждаете от личните си документи при кандидатстването.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук