Здравеопазване

Държавата покрива здравните осигуровки на търсещите закрила лица. Когато получите бежански или хуманитарен статут, сте задължени и лично отговорни да плащате своите месечни здравни осигуровки.

Прехвърляне на здравни осигуровки след получаване на международна закрила
  • Когато получите своята лична карта – на бежанец или на чужденец с хуманитарен статут, е небходимо да внесете копие от нея в Държавната агенция за бежанците. Агенцията ще издаде документ, в който се потвърждава, че здравните Ви осигуровки са били изплащани по време на процедурата по предоставяне на международна закрила, когато сте имали Личен номер на чужденец (ЛНЧ). Агенцията изпраща служебно този документ до офис на Националната агенция по приходите по постоянен адрес. Там ще бъде направено прехвърляне на внесените осигуровки от ЛНЧ към новия Ви Единен граждански номер (ЕГН), който сте получили при регистрация в общината по постоянен адрес.

 

NB: Важно е да извършите прехвърлянето на осигуровките възможно най-бързо след получаване на личните Ви документи, тъй като в противен случай при нужда от медицински грижи рискувате да бъдете задължени да платите осигуровките, които са били покривани по време на процедурата по предоставяне на международна закрила.

 

NB: В случай че не плащате редовно своите здравни осигуровки, нямате право да се възползвате от българската система за здравеопазване (с изключение на спешна медицинска помощ, вижте т. 2.3.). Имате право да получавате медицински услуги, но на много по-висока цена.

Месечни здравни вноски:
  • Ако сте нает/а на трудов договор, внасянето на месечни здравни осигуровки е задължително. Те възлизат на 8% от заплатата Ви. Част oт сумата се заплаща от работодателя (60%), докато останалите 40% се удържат автоматично от възнаграждението Ви.
  • Ако сте самоосигуряващо се лице или безработен/а, е необходимо да внасяте лично своите месечни осигуровки. Към 2019 г. месечната вноска възлиза на 22,40 лв. За да внасяте осигуровките, трябва да попълните специална декларация и да я внесете в регионалния офис на Националната агенция по приходите по постоянен или настоящ адрес.
  • Ако сте регистрирани като безработно лице в Бюрото по труда и получавате обезщетение за безработица, здравните Ви осигуровки се покриват от държавата за периода, през който получавате обезщетението.
  • Ако сте на възраст под 18 г., редовно учащ/а до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22 години, студент в редовна форма на обучение до 26 години или пенсионери, Вашите здравни осигуровки се покриват от държавния бюджет.

NB: Губите своите здравноосигурителни права, ако не внасяте своите осигуровки повече от три месеца. Тези права могат да бъдат възстановени след заплащане на липсващите вноски. По всяко време може да проверите своя здравноосигурителен статус, както и стойността на неизплатените Ви лични задължения за месечни здравни вноски на електронен адрес: www.nap.bg

Медицински услуги
Общопрактикуващ личен лекар (GP)

Лице, което изплаща здравните си осигуровки, има право да избере свой личен общопрактикуващ лекар. Това е лекарят, който следи цялостното здравословно състояние, провежда контролни прегледи, поставя задължителни ваксини, лекува леки заболявания (като грип), осигурява необходимата здравна документация, поддържа дигитален профил на пациентите с историята на техните заболявания и издава направления към специалисти при необходимост.

 

Ако избирате личен лекар за първи път, можете да го сторите по всяко време на годината като посетите кабинета на избрания от Вас лекар и внесете заявление до Регионалната здравноосигурителна каса. Можете да попълните заявлението на място или в интернет, на сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК): https://www.nhif.bg/page/1499.

 

Изборът на личен лекар за децата под 18 г. се прави от родители или настойници.

 

При първоначален избор на личен лекар, следва да Ви бъде издадена Здравноосигурителна книжка. Тя удостоверява Вашата регистрация при личен лекар и зъболекар. Здравноосигурителната книжка се издава от регионалната Здравноосигурителна каса.

 

Ако вече сте били записани при личен лекар по време на процедурата по предоставяне на международна закрила, след получаване на статут можете да запазите същия лекар или да изберете нов. Ако решите да смените лекаря, е необходимо да попълните и внесете заявление при личния лекар по Ваш избор в периодите 1-30 юни или 1-31 декември.

 

Регистрацията при личен лекар може да бъде осъществена и електонно чрез специална платформа на НЗОК чрез уникален код за достъп, който се получава от Националната агенция по приходите, и квалифициран електронен подпис. Платформата е достъпна тук: https://pis.nhif.bg/main/.

 

Обикновено пациентите избират лекар в близост до адреса, където живеят.

 

Към 2019 г. посещение при личен лекар струва 2,90 лв. Посещенията са безплатни за деца, бременни жени или родилки през първите 45 дни след раждането, лица, които получават социални помощи или обезщетение за безработица, лица, които страдат от злокачествени заболявания и др. Пенсионерите плащат намалена такса от 1 лв.

Специализирани лекари и хоспитализация

В случай че имате нужда от услугите на специализиран лекар, е необходимо да посетите най-напред своя личен лекар, който ще Ви издаде направление към специалист по Ваш избор. В този случай прегледът при специалист ще Ви струва минимална сума (колкото посещение при личен лекар). Ако изберете да отидете директно при специалист без направление, ще трябва да платите между 30 и 70 лева, в зависимост от вида медицинска услуга. За да платите намалената сума, е необходимо специалистът, при когото отидете с направление, да работи с НЗОК.

 

Ако се налага, личният лекар може да Ви насочи към болнично лечение. Хоспитализацията в лечебните заведения, които имат договор с НЗОК, е безплатна с изключение на някои допълнителни услиги по избор.

 

NB: Бременните жени имат право на набор от изследвания и медицински услуги при раждане дори и без да са заплатили своите здравни осигуровки.

 

Бежанците и лицата с хуманитарен статут без здравно осигуряване имат право на ограничен брой услуги при хоспитализация, които се заплащат от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. За да се възползвате от тази възможност, е необходимо да попълните заявление, което се подава към ДСП чрез директора на болницата. Заявлението може да намерите тук: http://www.asp.government.bg/web/guest/services.

Спешна помощ

Имате право на безплатна спешна медицинска помощ в животозастрашаващи ситуации без значение дали сте платили или не своите здравни осигуровки.

 

Наберете номер 112 при спешни случаи, свързани със здравословно състояние, при пътни инциденти, пожари и др. Обаждането е безплатно, а номерът е идентичен в цяла Европа. Възможно е да говорите с оператор на английски език.

Лекарства

Лекарства се купуват от аптеки и лицензирани дрогерии. Някои по-леки лекарства могат да се получат без рецепта от лекар (например парацетамол, нурофен, аспирин, аналгин и др). Повечето лекарства обаче се купуват само с рецепта (например антибиотици).

 

Лекарствата се заплащат от пациентите. При някои хронични заболявания и при продъжително лечение е възможно лекар да предпише лекарства на здравноосигурени пациенти, които след това да бъдат изцяло или частично платени от държавния бюджет. За целта Вашият личен лекар трябва да Ви издаде Рецептурна книжка на хронично болния.

 

НЗОК не покрива лекарства и медицински продукти, предписани на неосигурени лица или лица, чиито здравноосигурителни права са прекъснати.

Стоматологични услуги

Здравноосигурените лица могат да изберат услугите на стоматолог по избор и имат право на ограничен брой безплатни процедури всяка година. Такива са цялостен преглед и три стоматологични интервенции, между които лечение на кариес и изваждане на зъб. Други стоматологични услуги и съпътстващото ги лечение се заплащат от пациента. При всяко посещение пациентът плаща такса – идентична на тази при личния лекар или специалист.