Медицински услуги
1
Регистрация при общопрактикуващ лекар

Лице, което изплаща здравните си осигуровки, има право да избере свой личен общопрактикуващ лекар. Това е лекарят, който следи цялостното здравословно състояние, провежда контролни прегледи, поставя задължителни ваксини, лекува леки заболявания (като грип), осигурява необходимата здравна документация, поддържа дигитален профил на пациентите с историята на техните заболявания и издава направления към специалисти при необходимост.

 

Ако избирате личен лекар за първи път, можете да го сторите по всяко време на годината като посетите кабинета на избрания от Вас лекар и внесете заявление до Регионалната здравноосигурителна каса. Можете да попълните заявлението на място или в интернет, на сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

Изборът на личен лекар за децата под 18 г. се прави от родители или настойници.

 

При първоначален избор на личен лекар, следва да Ви бъде издадена Здравноосигурителна книжка. Тя удостоверява Вашата регистрация при личен лекар и зъболекар. Здравноосигурителната книжка се издава от регионалната Здравноосигурителна каса.

 

Ако вече сте били записани при личен лекар по време на процедурата по предоставяне на международна закрила, след получаване на статут можете да запазите същия лекар или да изберете нов. Ако решите да смените лекаря, е необходимо да попълните и внесете заявление при личния лекар по Ваш избор в периодите 1-30 юни или 1-31 декември.

 

Регистрацията при личен лекар може да бъде осъществена и електонно чрез специална платформа на НЗОК чрез уникален код за достъп, който се получава от Националната агенция по приходите, и квалифициран електронен подпис. Платформата е достъпна тук.

Обикновено пациентите избират лекар в близост до адреса, където живеят.

2
Специализирани лекари и хоспитализация

В случай че имате нужда от услугите на специализиран лекар, е необходимо да посетите най-напред своя личен лекар, който ще Ви издаде направление към специалист по Ваш избор. В този случай прегледът при специалист ще Ви струва минимална сума (колкото посещение при личен лекар). Ако изберете да отидете директно при специалист без направление, ще трябва да платите между 30 и 70 лева, в зависимост от вида медицинска услуга. За да платите намалената сума, е необходимо специалистът, при когото отидете с направление, да работи с НЗОК.

 

Ако се налага, личният лекар може да Ви насочи към болнично лечение. Хоспитализацията в лечебните заведения, които имат договор с НЗОК, е безплатна с изключение на някои допълнителни услиги по избор.

 

Бременните жени имат право на набор от изследвания и медицински услуги при раждане дори и без да са заплатили своите здравни осигуровки.

 

Бежанците и лицата с хуманитарен статут без здравно осигуряване имат право на ограничен брой услуги при хоспитализация, които се заплащат от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. За да се възползвате от тази възможност, е необходимо да попълните заявление, което се подава към ДСП чрез директора на болницата.

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук