Неправителствени организации

Бежанците и лицата с хуманитарен статут могат да се възползват от широката интеграционна подкрепа, която се предлага в два специализирани центъра в София:

 • Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ на Каритас София:
  • Курсове по български език;
  • Подкрепа при търсене на работа и насочване към работодатели;
  • Ограничена програма за жилищно настаняване;
  • Подкрепа за намиране на жилище;
  • Превод и придружаване в институции (помощ при комуникация с национални и местни власти);
  • Образователна подкрепа за деца в училище;
  • Занимания по изкуства за жени;
  • Менторски програми;
  • Културни и социални събития.

 

Контакти

Адрес: София, ул. „Струма“ 1

Тел.: +359 2 869 6335

Facebook: https://www.facebook.com/SvetaAnnaSofia/

Работно време: понеделник-петък, 9:30 – 17:30 ч.

 

 • Информационно-интеграционен център на БЧК и ВКБООН
 • Курсове по български език;
 • Подкрепа при търсене на работа и насочване към работодатели;
 • Подкрепа за намиране на жилище;
 • Образователна подкрепа за деца в училище;
 • Превод и придружаване в институции (помощ при комуникация с национални и местни власти);
 • Професионално обучение;
 • Гражданско образование и културна ориентация;
 • Заплащане на здравни осигуровки;
 • Превод на образователни документи;
 • Карти за транспорт.

 

Контакти:

Адрес: София, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ 165

Тел.: +359 2 99 50 192

Facebook: https://www.facebook.com/brcinfocentre/

Работно време: понеделник – петък, 9:00 – 17:00 ч.

 

 • Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци:
 • Подкрепа при търсене на работа и насочване към работодатели;
 • Подкрепа за намиране на жилище;
 • Помощ при комуникация с национални и местни власти;
 • Курсове по български език.

 

Контакти:

Адрес: Пловдив, ул. „Димитър Цончев“ 11

Тел.: +359 884 544 301

Работно време: понеделник – петък, 8:30 – 17:00 ч

 

В зависимост от подкрепата, от която се нуждаете, може да се обърнете към следните организации:

 • Информация, застъпничество за достъп до права, насочване към услуги
 • Представителство на ВКБООН в България

Адрес: София, пл. „Позитано“ 2

Тел: +359 2 980 24 53

Уебсайт: www.unhcr.org/bg/

Facebook: www.facebook.com/UNHCRBulgaria

Имейл: bulso@unhcr.org

 

 • Международна организация по миграция

Адрес: София, ул. „Цар Асен“ 77

Тел.: +359 2 939 47 74

Уебсайт: http://www.iom.bg

Facebook: www.facebook.com/IOMBulgaria

Имейл: iomsofia@iom.int

 

 • Български съвет за бежанци и мигранти

Адрес: София, бул. „Джеймс Баучър“ 76

Тел.: +359 2 427 17 43

Уебсайт: www.bcrm-bg.org

Facebook: www.facebook.com/Bulrefcouncil

Email: bgrc@bulrefcouncil.org

 

 • Обществен посредник на Столична община

Адрес: София, ул. „11-ти август“., ет. 3

Teл.: +359 2 987 34 49; +359 2 987 13 41

Уебсайт: www.sofiaombudsman.bg

Email: ombudsman@sofia.bg

 

 • Правна помощ
 • Български Хелзински комитет

Адрес: София, ул. „Узунджовска“ 1

Тел.: (+359-2) 981 3318, +(359-2) 980 2049

Уебсайт: www.bghelsinki.org

Имейл: refunit@bghelsinki.org

 

 • Фондация за достъп до права

Адрес: София, ж.к. „Дружба“ 2, бл. 321

Тел.:  +359 2 879 32 80

Уебсайт: www.farbg.eu

Facebook: www.facebook.com/farbg.eu

Имейл: office@farbg.eu

 

 • Център за правна помощ „Глас в България“

Адрес: София, ул. „Триадица“ 5Б, ет. 2, офис 226

Тел.: +359 8 94 760 180

Уебсайт: www.centerforlegalaid.com

Имейл: voiceinbulgaria@gmail.com

 

 • Хуманитарна помощ, придружаване и превод

 

 • Съвет на жените бежанки в България

Адрес: София, ул. „Екзарх Йосиф“ 95

Тел: +359 878 136 321

Уебсайт: www.crw-bg.org

Facebook: https://www.facebook.com/pg/CRWBG

Имейл: office@crw-bg.org

 

 • Български Червен кръст (централа)

Адрес: София, бул. „Джеймс Баучър“ 76

Тел.: +359 2 81 64 709

Уебсайт: www.redcross.bg

Имейл: m.stoyanova@redcross.bg

 

 • Културни и социални събития

 

 • CVS България

Адрес: София, ул. „Царибродска“ 51-59, ех. А, ет. 1

Тел.: +359 88 476 6435

Уебсайт: www.cvs-bg.org

Facebook: www.facebook.com/CVS.Bulgaria

Имейл: office@cvs-bg.org

 

 • Мулти Култи Колектив

Адрес: София, ул. „Черномен“ 5

Тел.: +359 89 823 9850

Уебсайт: www.multikulti.bg/

Facebook: www.facebook.com/multikulti.bg

Имейл: info@multikulti.bg

 • Психосоциална помощ
 • Фондация „Център Надя“

Адрес: София, ул. „Княз Борис I“ 166

Тел.: +359 2 981 9300

Уебсайт: http://www.centrenadja.org

Facebook: www.facebook.com/Centre-Nadja-298276110247911/

Имейл: centrenadja@abv.bg