Обща информация
Видове международна закрила

Според Закона за убежището и бежанците България предоставя два вида международна закрила:

1
Статут на бежанец

При получаване на бежански статут получавате:
Карта на бежанец, валидна за 5 години.

Можете също да поискате документ за пътуване в чужбина.

 

Ако получите статут на бежанец имате правата и задълженията на български гражданин с изключение на:

Участие в национални и общински избори, както и в национални и регионални референдуми.

  • Участие в създаването на политически партии и членство в такива партии.
  • Заемане на длъжности, за които се изисква българско гражданство по закон.
  • Да служите в армията.
  • Други ограничения, изрично предвидени в закона.
2
Хуманитарен статут

При получаване на хуманитарен статут имате правата и задълженията на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване в България. Те включват правото на:

  • Трудова заетост без специално разрешение
  • Образование в държавни училища и университети
  • Събиране със семейството
  • Българско гражданство след 5 години
  • Пътуване в чужбина

Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имат право на събиране на семейство. 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук