Документи за самоличност

Документи за самоличност

1
Документи за лица със статут на бежанец
 • Карта на бежанец (срок на валидност: 5 години)
 • Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец (срок на валидност: 5 години)
2
Документи за лица с хуманитарен статут
 • Карта на чужденец с хуманитарен статут (срок на валидност: 3 години)
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут (срок на валидност: 3 години)

Картата на лице с предоставен стату на бежанец е с 5 години валидност, а картата на  лице с хуманитарен статут е с 3 години, но това не е срокът на статута, а само показва валидността на документа. Месец преди изтичане на срока на валидност на старата карта, трябва само да заявите издаване на нова карта и да заплатите таксата за това. Тази процедура важи и за двата вида карти – бежанската и хуманитарната.

Как се издават документите?

Българските документи за самоличност на лица с бежански и хуманитарен статут се издават след подаване на заявление в Дирекция „Миграция“ в София (бул. „Мария Луиза“ 48) или в Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи извън София.

 

Заявлението се подава лично, като са необходими следните документи:

 • Формуляр-заявление за издаване на личен документ – генериран от системата формуляр се предоставя на място, а Вие трябва да проверите внимателно попълнената информация;
 • Решение за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище;
 • Удостоверение за вписване в Регистъра на населението по постоянен адрес;
 • Паспорт от държавата на произход (ако такъв е наличен);
 • Документ за платена държавна такса.

 

След подаване на документите задължително ще Ви бъдат снети биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци).

 

За издаването на лични документи се заплаща държавна такса

 

Личните документи се издават в рамките на 30 календарни дни. Възможно е издаване чрез бърза поръчка за 10 дни, но таксите са в двойно по-висок размер.

 

Готовите документи се получават лично или, по изключение, чрез официално упълномощено лице.

Други документи

1
Акт за раждане

Акт за раждане на дете, чиито родители са получили международна закрила в България, се издава от общината по постоянен адрес на родителите. За целта медицинското заведение, където е родено детето, уведомява официално общината. Услугата е безплатна и задължителна за всяко дете, родено на българска територия.

2
Свидетелство за съдимост

Документът се издава от Бюро „Съдимост“ в съотвения районен съд по адресната регистрация. Необходимо е да бъдат представени следните документи:

 • Заявление (попълва се на място);
 • Лична карта;
 • Акт за раждане;
 • Платена държавна такса

 

В случай че не разполагате с акт за раждане, Държавната агенция за бежанците (ДАБ) може да ви издаде заместващ документ. Необходимо е да внесете в ДАБ писмена молба за издаването на заместващ документ на акт за раждане.

 

След внасяне на всички необходими документи, Вашето свидетелство за съдимост може да бъде издадено веднага или в рамките на три работни дни.

 

Свидетелство за съдимост може да бъде издадено и онлайн 

3
Заместващи документи

Държавната агенция за бежанците може да издава удостоверения, които заместват официалните документи, издавани от или чрез органите във Вашата страна, в случай че те се изискват за издаване на български лични документи или достъп до права. Това могат да бъдат удостоверения, които заместват актове за раждане и за граждански брак.

 

Държаваната агенция за бежанците не издава заместващи документи на образователни и професионални удостоверения и дипломи.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук