Гражданска регистрация

След като бъде връчено решение за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, в 14-дневен срок трябва да намерите жилище и да преминете през задължителна гражданска регистрация в съотвената община.

 

Как да направите гражданска регистрация
 • Намерете жилище с адрес, на който Вие и Вашето семейство можете да бъдете регистрирани. Собственикът на имота трябва да е съгласен с регистрацията. Препоръчително е да подпишете договор за наем преди да се регистрирате на адреса.
 • Информирайте Държавната агенция за бежанците за адреса на Вашето ново жилище: Агенцията ще издаде писмо до общината, където се намира то.
 • Регистрирайте се в съотвената община със следните документи:
 • Решение за предоставяне на бежански или хуманитарен статут, или убежище;
 • Писмо от Държавната агенция за бежанците до кмета на съотвената община;
 • Регистрационна карта от Държавната агенция за бежанците;
 • Заявление за постоянен и настоящ адрес (попълват се на място);
 • Списък с всички членове на Вашето семейство – родители, съпруг/а, деца, братя и сестри (може да се напише предварително на бял лист);
 • Договор за наем със собственика на имота, ако разполагате с такъв;
 • Копие на нотариалния акт на имота;
 • Декларация за съгласие от страна на собственика на имота (попълва се на място);
 • Документ за платена административна такса, чийто размер варира според общината.

 

Собственикът на имота трябва да присъства на регистрацията, за да подпише декларацията за съгласие. По изключение, вместо това може да бъде внесена нотариално заверена декларация.

 

Неоибходимо е да заплатите административна такса.

 

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук