Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

 

 • Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;
 • Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;
 • Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, ако заявят изрично, че искат да ползват статута на временна закрила в срок до 31 март 2022г.

 

 • Процедурата отнема от 5 до 15 минути и временна закрила се предоставя незабавно
 • Временна закрила се предоставя след устно искане до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.

 

 • Право да останете на територията на Република България;
 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
 • Ако Ви бъде предоставена временна закрила, получавате:
  – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;
  – Право на събиране със семейството си;
  – Право на труд и професионално обучение;
  – Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст.
  – Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  – Право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периодът на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
 • Право на социално подпомагане;
 • Право на медицинска помощ при спешни състояния.
  – Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани;

 

Регистрационните служби за временна закрила

От 15 март 2022 г българското правителство започна да внедрява нова система за регистрация за временна защита на хора, изселени от Украйна. Новите места ще бъдат предоставяни всеки ден, заедно с текущото обучение на допълнителен персонал и разполагането на ново оборудване. Приоритетът на внедряването се основава на броя на разселените хора от Украйна, които в момента са настанени на различни места в страната, както и на статистиката за „горещите точки“ на гранично-пропускателни пунктове и жп гари. Картата по-долу ще се актуализира ежедневно, за да отразява въвеждането на всички нови служби за регистрация за временна закрила.

Регистрационните служби за временна закрила на територията на България са видими в Мапинг системата.

Бургас гр. Бургас Морска гара “Бургас” 6 24х7 Сграда на морското пристанище
Бургас гр. Несебър кв. “Чайка” 7 4 24х7 РПУ Несебър
Бургас гр. Поморие ул. “Княз Борис I” 98 1 пн – пт РПУ Поморие
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Бургас гр.Приморско ул. “Странджа” 16 2 24х7 РПУ Приморско
Бургас гр.Царево ул. “Хан Аспарух” 66 1 пн – пт РПУ Царево
08:00 – 20:00 часа
Бургас гр.Созопол ул.” Пирин” 1 1 пн – пт РПУ Созопол
08:00 – 20:00 часа
Варна гр. Варна бул. “Княз Борис I” 115 4 24х7 Дворец на културата и спорта
Варна гр. Варна ул. “Цар Калоян” 2 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 19:30 ч
Варна гр. Варна ул. “Парижка комуна” 30 2 пн – пт RU 01 РПУ
08:30 – 19:30 ч
Варна гр. Варна ул. “Ян Хуняди” 5 2 пн – пт RU 03 РПУ
08:30 – 19:30 ч
Варна гр. Варна жк. Аспарухово, ул. “Средец” 63 2 пн – пт RU 04 РПУ
08:30 – 19:30 ч
Варна гр. Варна кк. “Златни пясъци” 4 пн – пт RU 05 РПУ
08:30 – 19:30 ч
Добрич с. Дуранкулак ГКПП Дуранкулак 4 24х7 Граничен пункт
Добрич гр. Генерал Тошево ул. ”Димитър Благоев” №6 1 24х7 РПУ Ген.Тошево
Добрич гр. Добрич ул. „Максим Горки“ № 12 2 24х7 Районен щаб на полицията
Добрич гр. Тервел ул. ”Цар Иван Асен II” №2 1 пн – пт РПУ Тервел
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Добрич гр. Балчик ул. “Иван Вазов” 5 1 24х7 РПУ Балчик
Добрич гр. Каварна ул. “Добротица” 38 1 24х7 РПУ Каварна
Добрич гр. Шабла ул. “Добруджа” 1 1 24х7 РПУ Шабла
Кърджали гр. Кърджали ул. “Деспот Слав” 1 1 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Русе ГКПП Русе Дунав мост 8 24х7 Граничен пункт
Русе гр. Русе бул. “Ген. Скобелев” 49 3 пн – пт Център за административни услуги
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Русе кв. “Дружба” 3, ул. “Даме Груев” 2, бл.4, вх.5, ет.0 1 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Русе ул. “Рига” 3 1 пн – пт Второ полицейско управление
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Бяла пл. “Екзарх Йосиф” I, 5 1 пн – пт РПУ Бяла
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Две могили ул. “Христо боев” №2 1 пн – пт РПУ Две могили
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Ветово ул. “Трети март” №68 1 пн – пт РПУ Ветово
08:30 – 17:30 ч
Русе гр. Сливо поле ул. “Панайот Волов” 2 1 пн – пт РПУ Сливо поле
08:30 – 17:30 ч
София гр. София Централна ЖП гара – София 6 24х7 Основна сграда, ет. 2
София гр. София бул. “Княгиня Мария Луиза” 91А 10 пн – пт Български документи за самоличност
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Велико гр. Велико Търново ул. “Беляковско шосе” 4 1 пн – пт Районен щаб на полицията
Търново
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Кюстендил гр. Кюстендил ул. “Цар Освободител” 12 1 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Кюстендил гр. Дупница ул. “Бисеров” 2 1 пн – пт РПУ Дупница
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Видин гр. Видин ул. “Цар Симеон Велики” 87 1 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Стара гр. Стара Загора ул. “Граф Игнатиев” 16 – Миграция 1 пн – пт Районен щаб на полицията
Загора
08:30 – 17:30 ч
Стара гр. Стара Загора ул. “Граф Игнатиев” 16 – БДС 1 пн – пт Районен щаб на полицията
Загора
08:30 – 17:30 ч
Стара гр. Стара Загора ул. “Арх. Христо Димов” 37 1 пн – пт RU 02 РПУ
Загора
08:30 – 17:30 ч
Стара гр. Раднево ул. „23-ти септември“ 4 1 пн – пт РПУ Раднево
Загора
08:30 – 17:30 ч
Стара гр. Чирпан ул. “Отец Пайсии” 2 1 пн – пт РПУ Чирпан
Загора
08:30 – 17:30 ч
Стара гр. Казанлък ул. „Д–р Стамболски“ № 2- БДС 1 пн – пт РПУ Казанлък
Загора
08:30 – 17:30 ч
Хасково гр. Хасково бул. „България” 85 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Хасково гр. Свиленград ул. “Крайречна” 2 1 пн – пт РПУ Свиленград
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Враца гр. Враца ул. “Димитраки Хаджитошин” 23 1 пн – пт Български документи за самоличност
08:30 – 17:30 ч
Враца гр. Враца ул. “Димитраки Хаджитошин” 17А 1 пн – пт ЦУ на дирекция „Миграция“.
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Враца гр. Козлодуй ул. “Освободител” 48А 1 пн – пт РПУ Козлодуй
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Враца гр. Мездра ул. “Христо Ботев” 22 1 пн – пт РПУ Мездра
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Благоевград гр. Благоевград ул. “Владо Черноземски” 3 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Благоевград гр. Гоце Делчев ул. “Отец Паисий” 1 1 пн – пт РПУ Гоце Делчев
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Благоевград гр. Банско ул. “Глазне” №39 А 1 пн – пт РПУ Банско
08:30 – 17:30 ч
Благоевград гр. Сандански ул. “Малешевска” №1 1 пн – пт РПУ Сандански
08:30 – 17:30 ч
Благоевград гр. Разлог ул. “Братя Каназиреви” №3 1 пн – пт РПУ Разлог
08:30 – 17:30 ч
Благоевград гр. Петрич ул. “Александър Стамболийски” 21 1 пн – пт РПУ Петрич
08:30 – 17:30 ч
Велико Търново гр. Горна Оряховица ул. “Отец Паисий” № 23 1 пн – пт РПУ Горна Оряховица
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Велико Търново гр. Свищов ул. “Алеко Константинов” № 5 1 пн – пт РПУ Свищов
08:30 – 17:30 ч
Ловеч гр. Ловеч ул. „Цар Освободител“ 27 1 пн – пт Миграционен щаб
08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:30 ч
Монтана гр. Монтана бул. “Александър Стамболийски” №2 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Перник гр. Перник гр. Перник, ул. “Самоков” №1 1 пн – пт РПУ Перник
08:30 – 17:30 ч
Плевен гр. Плевен ул. „Сан Стефано” 3 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Пловдив гр. Пловдив ул. “Волга” 70 2 пн – пт Регионална полиция Миграционен сектор
08:30 – 17:30 ч
Разград гр. Разград ул. “Кирил и Методий” 8 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Силистра гр. Силистра бул. „Македония” 175 1 пн – пт Регионална полиция Миграционен сектор
08:30 – 17:30 ч
Сливен гр. Сливен ул. “д-р Миркович” 2 1 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Смолян гр. Смолян бул. България 67 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч
Ямбол гр. Ямбол ул. “Преслав” 40 2 пн – пт Районен щаб на полицията
08:30 – 17:30 ч