حقوق و وظایف پناهجویانی که به تازگی اقامت سیاسی(پنج ساله) – حقوق بشری(سه ساله) دریافت کرده‌اند

این بروشور با همکاری آژانس دولتی پناهندگان به همراه شورای وزیران در بلغارستان تهیه شده است.

بروشور حاوی اطلاعاتی عمومی درباره حقوق و وظایف  شما در رابطه  با ادغام  و زندگی در جامعه  بلغارستان می‌ باشد. این  اطلاعات دربرگیرنده موضوعاتی در رابطه با  ثبت آدرس، اقامت، استخدام، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، معادل سازی مدارک، آموزش زبان بلغاری، کمک های اجتماعی، پیوستن به خانواده و  اخذ شهروندی بلغاری می‌باشد. همچنین شامل لیستی از سازمان‌های غیر دولتی با طریقه تماس آنهاست که کمک‌های روانشناختی، اجتماعی، حقوقی و بشردوستانه را برای پناهندگان  ارائه می‌دهند.

به منظور دسترسی به بسیاری از حقوقتان در کشور بلغارستان لازم است که خود را به مؤسسات مربوطه معرفی نمایید. از آنجا که اخیرا، ممکن است شما دسترسی الکترونیکی به برخی از خدمات را داشته باشید، برای اکثر این خدمات نیاز به یک امضای شخصی الکترونیکی معتبر دارید. این یکی از تسهیلاتی است که به کاربر اجازه می‌دهد تا قبل از دیگر کابران از معاملات الکترونیکی اطلاع  پیدا کند. شرکت‌هایی وجود دارند که خدمات امضای الکترونیکی واجد شرایط را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهند. قیمت‌ها متناسب با بسته‌های خدماتی بین 20 الی 100 لوا متغیر است.

برای هر گونه سؤال و موضوعات دیگری که در بروشور موجود نیست، می‌توانید به هر یک از سازمان‌هایی که در انتهای این بروشور ذکر شده است، مطابق با حوزه تخصصی آنها مراجعه کنید. اگر شما زیر 18 سال سن دارید و در بلغارستان توسط والدین یا سایر بستگان که مسئول شما باشند همراهی و سرپرستی نمی‌شوید، مقرراتی اضافی درباره شما اعمال خواهد شد. برای هر گونه سوال و پشتیبانی شما باید به نماینده یا سرپرست خود یا در غیاب او به یکی از سازمان‌های ذکر شده در بروشور مراجعه کنید.

Compass for refugees
Ask your question