بهداشت و درمان

بیمه بهداشتی پناهجویان توسط دولت پرداخت می شود. اما هنگامی که پناهندگی سیاسی یا پناهندگی بشردوستانه دریافت می کنید، شما شخصاً موظف و مسئول پرداخت اقساط های ماهانه بیمه درمانی خود می‌باشید.

  1. 1. انتقال بیمه بهداشتی پس از دریافت حمایت بین المللی

– پس از دریافت کارت شناسایی پناهندگی سیاسی یا پناهندگی بشردوستانه، آژانس دولتی برای پناهندگان سندی صادر می کند که تایید می‌کند که بیمه درمانی شما در طول پروسه پناهندگی زمانی که شما شماره شناسایی همچون یک خارجی داشته اید پرداخت شده است.

آژانس این سند را به اداره آژانس های درآمد ملی ارسال می کند که به ناحیه محل ثبت آدرس دائمی شما  ارائه خواهد شد، سپس پرداخت های بیمه درمانی را از شماره شخصی یک خارجی به شماره ملی شخصی جدید شما  (که پس از ثبت نام خود در شهرداری آدرس سکونت دائم شما دریافت می کنید) انتقال می‌‍‌دهد.

نکته: مهم است که  در اسرع وقت پس از اینکه مدارک شناسایی بلغاری خود را دریافت کردید این انتقال را انجام دهید، ، در غیر این صورت اگر نیاز به خدمات پزشکی داشته باشید، ممکن است درخواست شود که اقساط بیمه درمانی خود را حتی برای  دوره  پناهجویی پرداخت کنید.

نکته: در صورتی که شما اقساط بیمه درمانی خود را به طور منظم پرداخت نکنید، نمی‌توانید از سیستم مراقبت بهداشتی بلغارستان (به جز کمک اضطراری، به بخش 2.3 مراجعه کنید) برخوردار شوید. شما هنوز هم می توانید خدمات پزشکی دریافت کنید، اما با هزینه های خیلی بیشتر.

 

اقساط ماهانه بیمه درمانی:

– اگر شما مشغول به کار و قرارداد کار دائم و یا قرارداد مدنی دارید، پرداخت اقساط ماهیانه بیمه درمانی الزامی است. اقساط ماهیانه برابر 8 درصد از حقوق ماهیانه شماست. این بیمه تا حدی توسط کارفرمایان پوشش داده می‌شود (60٪)، در حالی که 40٪ باقیمانده به طور اتوماتیک از حقوق ماهانه شما کسر خواهد شد.

– اگر شما دارای شغل آزاد هستید یا بیکار هستید، باید ماهیانه هزینه های بیمه درمانی را شخصاً پرداخت کنید. از سال 2019 بدین سو، هزینه ماهانه 22،40 لوا مقرر شده است. برای پرداخت این مبلغ، شما باید یک اظهارنامه مشخصی را پر کنید و آن را در دفتر منطقه ای اداره مالیات ملی در ناحیه محل اقامت خود مطابق آدرس دائمی یا فعلی خود ارائه بدهید.

– اگر شما به عنوان بیکار در اداره کار ثبت نام کرده اید و  حمایت مالی بیمه بیکاری دریافت می کنید، هزینه بیمه درمانی برای مدت دوره بیکاری توسط دولت پرداخت می گردد.

– اگر شما کمک های اجتماعی ماهانه دریافت می کنید یا در یک موسسه ویژه برای خدمات اجتماعی اسکان داده شده اید،هزینه  بیمه درمانی درمدت دریافت کمک و یا مدت اسکان، توسط دولت پرداخت می گردد.

– اگر زیر 18 سال دارید؛ یا اگر بیش از 18 سال دارید و دانش آموز تمام وقت  هستید (تا سن 22 سالگی) یا اگر شما دانشجوی تمام وقت در دانشگاه های دولتی هستید (تا سن 26 سالگی به عنوان دانش آموز بلغاری ثبت نام کرده اید)؛ یا اگر شما بازنشسته هستید، بیمه درمانی از بودجه دولتی تامین می شود.

نکته: اگر اقساط بیمه درمانی را برای مدت بیش از سه ماه پرداخت نکنید، حقوق خود را تحت پوشش سیستم بیمه درمانی از دست می دهید،. این حقوق پس از پرداخت اقساط های پرداخت نشده برای دوره های گذشته دوباره احیاء می شود. شما می توانید در هر زمان وضعیت بیمه درمانی خود و میزان پرداخت های مربوط به بیمه درمانی را در سایت www.nap.bg  بررسی کنید.

 

  1. 2. خدمات پزشکی

2.1 پزشک شخصی (GP)

فردی که بیمه درمانی خود را منظم پرداخت می کند، حق داشتن پزشک شخصی را دارد. این دکتر وضعیت عمومی سلامت شما را پیگیری می کند، معاینه های معمول را انجام می دهد، واکسیناسیون اجباری را تزریق می کند، بیماری های جزئی (مانند آنفولانزا و سایر بیماری های تنفسی) را درمان می کند، مدارک پزشکی لازم را فراهم می کند، پرونده های دیجیتالی بیمار را حفظ می کند و بیمار را به پزشکان متخصص در صورت نیاز ارجاع می دهد.

اگر برای اولین بار برای داشتن یک دکتر شخصی GP اقدام می کنید، می توانید هر زمان در سال با مراجعه به دفتر GP انتخابی خود و ارسال یک درخواست به صندوق بیمه بهداشت منطقه ای انجام دهید. شما می توانید فرم درخواست را در محل و یا در وب سایت صندوق بیمه ملی https://www.nhif.bg/page/1499 پیدا کنید.

انتخاب پزشک شخصی برای فرزندان زیر سن و یا نوجوانان توسط والدین یا سرپرستان آنها انجام می شود.

هنگامی که یک GP را برای اولین بار انتخاب می کنید، باید یک دفترچه بیمه بهداشتی داشته باشید. این دفترچه گواهینامه ثبت نام شما برای یک پزشک عمومی و یا دندانپزشک است. دفترچه بیمه درمانی توسط دفتر صندوق بیمه بهداشت منطقه صادر می شود.

اگر قبلا در طی بررسی پرونده پناهندگیتان برای یک GP ثبت نام شده اید، می توانید همان GP را نگه دارید و یا یک  GPجدید را انتخاب کنید. در صورت تمایل برای تغییر GP، شما باید در طول دوره های 1-30 ژوئن یا 1-31 دسامبر هر سال یک فرم درخواست را برای GP مورد نظر را پر و ارائه بدهید.

ثبت نام با یک پزشک شخصی بصورت الکترونیکی، می تواند از طریق یک پلاتفرم ویژه صندوق بیمه ملی با یک کد شناسایی شخصی ارائه شده از سوی اداره مؤسسات ملی و یک امضای الکترونیکی صحیح انجام شود. این پلاتفرم در اینجا در دسترس است: https://pis.nhif.bg/main/.

معمولا بیماران، GP یا پزشک شخصی را نزدیک به آدرس محل سکونت خود انتخاب می کنند.

از سال 2019 بدین سو، هزینه معاینه توسط GP    2,90لوا است. ملاقات و یا معاینه توسط GP برای کودکان، زنان باردار و زنان در طی 45 روز اول پس از زایمان، افرادی که از کمک های اجتماعی و یا جبران خسارات بیکاری، افراد مبتلا به بیماری های سرطانی و سایرین، رایگان است. برای معاینه بازنشستگان توسط پزشک شخصی تخفیف در نظر گرفته شده است و هزینه آن 1 لیوا است.

2.2 پزشکان متخصص و بستری در بیمارستان

در صورت نیاز به خدمات درمانی یک پزشک متخصص، ابتدا باید از پزشک شخصی خود بخواهید که به شما یک فرم ارجاع به پزشک متخصص مورد نیاز بدهد. در این صورت، هزینه معاینه توسط پزشک متخصص حداقل خواهد بود (مساوی با مبلغ معاینه توسط GP). اگر تصمیم به رفتن  نزد یک متخصص بدون نامه ارجاع را داشته باشید، لازم است که فقط 30 تا 70 لوا برای معاینه با توجه به نوع خدمات مورد نیاز، پرداخت کنید. برای استفاده از تخفیف همراه ارجاع نامه ، الزامی است که دکر متخصص مورد نظر شما با صندوق بیمه بهداشت ملی کار کند.

در صورت نیاز، یک پزشک شخصی می تواند مریض را برای بستری شدن به بیمارستان ارجاع دهد. بستری شدن در  بیمارستان و استفاده از تسهیلاتی که طرف  قرارداد با صندوق بیمه بهداشت ملی می باشد، به استثنای برخی خدمات اضافی، رایگان است.

نکته: زنان باردار حتی اگر اقساط بیمه درمانی خود را پرداخت نکرده باشند، حق  مستفید شدن از برخی آزمایشات قبل از زایمان و خدمات پزشکی در حین زایمان، را دارند.

پناهندگان سیاسی و افرادی که دارای پناهندگی بشردوستانه هستند و بیمه سلامت و درمان ندارند و یا بیمه نشده اند می توانند از خدمات محدودی در بیمارستان که توسط اداره کمک های اجتماعی  که تحت پوشش آن هستند، استفاده کنند. برای استفاده از این خدمات، شما باید یک فرم درخواست را پر کنید که بعد از آن از طریق مدیر بیمارستان به اداره کمک های اجتماعی مربوطه ارسال می شود. فرم درخواست را می توان در اینجا پیدا کرد:

http://www.asp.government.bg/web/guest/services

2.3 کمک اضطراری

شما حق دریافت کمک های اضطراری پزشکی را در شرایطی که زندگی شما تهدید می شود را دارید، صرف نظر از اینکه آیا شما هزینه بیمه بهداشتی خود را پرداخت کرده اید یا نه.

شماره 112 برای موارد اضطراری مربوط به کمک های پزشکی، تصادفات جاده ای، آتش سوزی و غیره بصورت رایگان در سراسر اروپا  در دسترس است . این خدمات به زبان انگلیسی هم  در دسترس است.

2.4. داروها

شما باید داروهای مورد نیاز را از داروخانه های رسمی خریداری کنید. برخی از داروهای معمولی  بدون نسخه پزشک (پاراستامول، منوفن، آسپرین، آنالگین و غیره) قابل خریداری است. اکثر داروها را تنها می توان با نسخه دکتر (به عنوان مثال برای آنتی بیوتیک ها) دریافت کرد.

هزینه خریداری داروها توسط خود بیماران پرداخت می شود. در مواردی که بیمار از بیماریهای مزمن رنج می برد و یا به درمان مداوم نیاز دارد، پزشک می تواند تجویز کند تا به افرادی که بیمه سلامت دارند هزینه خریداری دارو به طور کامل یا به طور جزئی از بودجه دولتی پرداخت شود. برای این منظور، GP یا پزشک شخصی  باید برای بیماری  را که از بیماری مزمن رنج می برد یک دفترچه نسخه صادر کند.

صندوق بیمه ملی هزینه داروها و محصولات پزشکی که برای افرادی که بیمه نشده و یا افرادی که حقوق بیمه درمانی آنها تعلیق شده است را  پرداخت نمی کند.

 

2.5. دندانپزشکی

افراد تحت پوشش بیمه سلامت می توانند از خدمات دندانپزشکان مورد نظر خود استفاده کنند. آنها می توانند از خدمات محدود دندانپزشکی به صورت رایگان در سال استفاده کنند. این خدمات شامل معاینه کلی و برخی خدمات دندانپزشکی است که شامل پر کردن یا کشیدن دندان می باشد. تمام دیگر خدمات دندانپزشکی و درمان های بعدی باید توسط بیمار تحت پوشش قرار گیرد. در هر بار معاینه توسط دندانپزشک، بیمار موظف است هزینه برابر با معاینه شدن توسط پزشک  شخصی  یا متخصص را بپردازدد.

 

Compass for refugees
Ask your question