به رسمیت شناختن دیپلم های دانشگاهی و مدارک حرفه ای

1. به رسمیت شناختن دیپلم های دانشگاه

روش به رسمیت شناختن یک دیپلم دانشگاه صادر شده در کشور مبدا نسبت به هدف مورد نیاز متفاوت است.

  • اگر شما می خواهید دیپلم دانشگاه خود را به منظور ادامه تحصیلات در مقطع عالی معادل سازی کنید، شورای علمی دانشگاهی که در آن درخواست کرده اید فرآیند معادل سازی  دیپلم شما را انجام می دهد.
  • در صورتی که دیپلم دانشگاهی خود را به منظور کار حرفه ای غیرمحدود (همه حرفه ها به غیر از کسانی که در زمینه معماری، مهندسی، پزشکی، امنیت، قانون، اداره عمومی، حمل و نقل و فناوری) می خواهید ممکن است نیازی به چنین معادل سازی  نداشته باشید. برای حرفه های غیر محدود، رسمیت بخشیدن به دیپلم پیش شرطی برای شروع کار نیست، بلکه می تواند دسترسی به بازار کار را تسهیل کند. اگر نیاز به شناخت دیپلم وجود داشته باشد، باید با کارفرمای (احتمالی) خود هماهنگی لازم را انجام دهید.

در مورد دوم، معادل سازی توسط مرکز ملی اسناد و اطلاعات انجام می شود. شما باید دیپلم اصلی خود را همراه با یک نسخه ترجمه  و قانونی شده به این مرکز ارائه دهید.

توجه داشته باشید: قانونی کردن مدارک میتواند یک فرآیند چالش برانگیز برای پناهندگان سیاسی و افرادی دارای پناهندگی بشردوستانه هستند باشد. مراحل قانونی سازی عبارتند از:

– صدور گواهینامه دیپلم توسط مقامات مسئول آموزش عالی در کشور مبدا؛

– تمبر توسط وزارت امور خارجه کشور صادر کننده یا خدمات کنسولی آن در بلغارستان؛

– تمبر توسط خدمات کنسولگری بلغارستان در کشور صادر کننده یا توسط وزارت امور خارجه بلغارستان؛

– ترجمه توسط یک مترجم رسمی به زبان بلغاری.

1.3 در صورت نیاز به بازشناسی رسمی دیپلم دانشگاه خود به منظور کار حرفه ای تنظیم شده (در زمینه معماری، مهندسی، پزشکی، امنیت، قانون، اداره دولتی، حمل و نقل و فن آوری)، به مرکز ملی اطلاعات و اسناد مراجعه کنید، که به شما در مورد مسئول برای بازشناسی رسمی (بسته به حوزه مطالعات و تخصص شما) اطلاعات ارائه می دهد. به آدرس 52A دکتر G.M. بلوار دیمیتروف، صوفیا یا به سایت اینترنتی http://nacid.bg/bg/ مراجعه کنید.

 

NB:  معادل سازی رسمی فقط در صورت داشتن دیپلم اصلی شما امکان پذیر است. اگر دیپلم اصلی شما موجود نیست، برای حرفه های غیر مجاز شما می توانید از یک روش اداری خاص در مرکز ملی اطلاعات و مستند سازی، که پیشنهاد شده  برای شناخت تحصیلات عالی در دانشگاه های خارجی است، استفاده کنید. این سند اعتبار قانونی را به عنوان تشخیص رسمی ندارد، اما با این حال هم می تواند توسط کارفرمایان، ارائه دهندگان آموزش فنی حرفه ای یا سایر افراد مورد قبول قرار گیرد.

  1. اعتبار سنجی و بازشناسی رسمی صلاحیت های حرفه ای

اعتبار سنجی  مهارت های حرفه ای، روشی است که مهارت های فردی در یک حرفه خاص را تصدیق می کند، که مطابق با الزامات آموزشی دولت است. هدف این است که دسترسی بیشتر به آموزش های حرفه ای  و بازار کار را تسهیل کند.

اعتبار سنجی فوق فقط برای تعدادی از حرفه ها است که در لیست رسمی حرفه ها قرار دارند و سالانه به تصویب می رسد، این لیست شامل حرفه های مختلف در زمینه های گوناگون حرفه ایی است.

اعتبار سنجی می تواند در مدارس حرفه  و فن، دبیرستان ها، مدارس هنر، مدارس ورزشی، کالج های حرفه و فن، مراکزی که مهارت ها و آموزش های حرفه ای را ارائه میدهد صورت گیرد.

برای متقاضیانی که نیازمند به بازشناسی رسمی دیپلم کلاس 4 هستند، الزامات آموزشی وجود دارد،  به همراه  یک گواهینامه برای سپری کردن موفقیت آمیز دوره رسمی سواد آموزی. اگر چنین مدرکی وجود نداشته باشد، متقاضی باید ابتدا سطح دانش و یا تحصیلات خود را تعیین نماید، مطابق روش مندرج در بخش VI تایید نمایید.

 

 آموزش و پرورش، نقطه .5

بازشناسی رسمی مهارتهای حرفه ای، اعتبار دهی برای حق برخورداری از یک حرفه خاص در قلمرو بلغارستان است. این بازشناسی رسمی فقط برای حرفه های مجاز (در زمینه معماری، مهندسی، پزشکی، امنیت، قانون، اداره عمومی، حمل و نقل و فن آوری) مورد نیاز است. مرکز ملی اطلاعات و مستندات در مورد به رسمیت شناختن مدارک شما بر اساس حرفه شما اطلاعات ارائه می کند.

Compass for refugees
Ask your question