کلاسهای زبان بلغاری

كودكانی كه در مدارس دولتی و شهری ثبت نام می كنند، حق آموزش اضافی در زبان بلغاری را دارند (به بخش V آموزش و پرورش، بخش 3 مراجعه کنید).

هیچ موسسه دولتی مسئول ارائه آموزش زبان بلغاری برای بزرگسالان نیست.

پناهندگان سیاسی و دارندگان پناهندگی بشردوستانه حق دارند در برنامه های اشتغال و آموزش پناهندگان آژانس کاریابی شرکت کنند که آموزش زبان بلغاری را برای استخدام ارائه می دهد. به منظور واجد شرایط بودن برای ثبت نام ، شما باید قبولی خود را حداکثر در طول دو سال قبل دریافت کرده باشید. شما باید طبق آدرس دائمی یا فعلی خود به اداره کار درخواست بدهید.

دو مرکز ادغام صلیب سرخ بلغارستان و کاریتاس صوفیا دوره های زبان بلغاری را به طور رایگان برای دریافت کنندگان حفاظت بین المللی ارائه می دهند.

  • مرکز اطلاعات ادغام صلیب سرخ بلغارستان BRC: دوره های A1، A2 و B1 را ارائه می دهد. دیپلم قبولی در سطح B1 برای دریافت شهروندی بلغاری معتبراست. (برای جزئیات تماس، به بخش XII سازمان های غیر دولتی مراجعه کنید.).
  • مرکز ادغام سنت آنا کاریتاس صوفیه برای پناهندگان و مهاجران: دوره های A1، A2 و B1 را ارائه می دهد. (برای جزئیات تماس، به بخش XII سازمان های غیر دولتی مراجعه کنید.).

آموزش در هر دو مرکز براساس یک برنامه ویژه برای آموزش زبان بلغاری به پناهندگان صورت می گیرد. از سال 2019، کتاب های درسی برای سطوح A1، A2، و B1 در دسترس هستند. کتاب های در دسترس را می توان آزادانه از لینک های زیر دانلود کنید:

 

  • سطح 1B

https://drive.google.com/file/d/1KZlqefy2-2SSlCa8IN0AhccepZi1rDmj/view?usp=sharing

  • سطوح A1 و A2، B1و همچنین فرهنگ لغت به زبان عربی، فارسی و فرانسوی:

https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b

 

دوره های زبان بلغاری نیز در دانشگاه ها، مدارس خصوصی و آموزشکده های خصوصی در دسترس هستند که هزینه آن را باید پرداخت کنید.

اداره آموزش زبان دانشگاه صوفیا سنت کلیمنت اوریدسکی (St. Kliment Ohridski) دوره های زبان بلغاری را در تمام سطوح برای خارجی ها فراهم می کند و دیپلم هایی را که توسط مقامات برای دریافت شهروندی بلغارستان به رسمیت شناخته می شود را ارائه می کند.

ایمیل: office@deo.uni-sofia.bg

آدرس: خیابان کوستا لولچف 27، صوفیا

تلفون:  +359 2 8723 481

آنلاین: http://www.deo.uni-sofia.bg/en/language/bulgarian

 

آموزشکده های زبان خصوصی همچنین دوره های زبان بلغاری را در سطوح مختلف ارائه می دهند. نمونه هایی از این مدارس عبارتند از:

در صوفیه:

  • مرکز یادگیری استونی Astony (تلفن: +359 897 865 556، email: astony@abv.bg )
  • مدرسه زبان انتلکتIntellect’ (تلفن: +359 700 13002، email: pe@intellect.bg )
  • مرکز آموزشی انترلوگوس ‘Interlogos’ (تلفن: +359 887 602 212، email: inter_logos@abv.bg )

خارج از صوفیه و آنلاین:

  • مدرسه ماستیلو ‘Mastylo’ (تلفن: +359 898 679 113، email: mastylo@gmail.com ) – دوره های آنلاین
  • مدرسه داویتوز Davitoz (تلفن: +359 878 952592، email: davitozcompany@yahoo.com)- دوره های صوفیا، وارنا، بورگاس و آنلاین؛
  • مرکز زبان لنگوا موندی Lingua Mundi (تلفن: +359 32 62 22 33) – دوره های آموزشی در پلوودیف و بلوگووارگ.)

 

Compass for refugees
Ask your question