سازمان های غیر دولتی

پناهندگان سیاسی ودارندگان پناهندگی بشردوستانه می توانند از پشتیبانی ادغام جامع ارائه شده توسط دو مرکز تخصصی در صوفیا بهره مند شوند:

مرکزکاریتاس صوفیا سنت آنا برای ادغام پناهندگان و مهاجران:

– کلاسهای زبان بلغاری؛

– مشاوره و پشتیبانی در رابطه با شغل و استخدام؛

– برنامه های محدود برای مسکن؛

– پشتیبانی در یافتن مسکن؛

– خدمات مشاوره وترجمه و همراهی (پشتیبانی برای ارتباط با مقامات ملی و محلی)؛

– فعالیت های آموزشی برای کودکان؛

– فعالیت های هنری برای زنان؛

– برنامه مربیگری؛

– رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

 

راه‌های تماس

آدرس: صوفیه خیابان استروما شماره 1 (1 Struma Str.)

تلفن: +359 2 869 6335

فیسبوک: https://www.facebook.com/SvetaAnnaSofia/

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه، 9:30 الی 17:30

 

  • مرکز اطلاعات-ادغام صلیب سرخ بلغارستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

– برگزاری کلاسهای زبان بلغاری؛

– مشاوره و پشتیبانی در رابطه با شغل و استخدام؛

– پشتیبانی در یافتن مسکن؛

– فعالیت های آموزشی برای کودکان؛

– خدمات مشاوره و ترجمه و همراهی (پشتیبانی برای ارتباط با مقامات ملی و محلی)؛

– آموزش حرفه ای

– برگزاری کلاس با گرایشهای اجتماعی، مدنی و فرهنگی؛

– پرداخت اقساط بیمه درمانی؛

– ترجمه گواهی های آموزشی؛

– تهیه کارت های حمل و نقل.

راه‌های تماس

آدرس: صوفیه، بلوار اولوگی گیورگیوی شماره  165 (165 ‘Hristo and Evlogi Georgievi’ Blvd.)

تلفن: +359 2 99 50 192

فیسبوک: https://www.facebook.com/brcinfocentre/

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه، 9:00 الی 17:00

 

  • مرکز توانبخشی اجتماعی و ادغام پناهندگان:

– مشاوره و پشتیبانی در رابطه با شغل و استخدام؛

– پشتیبانی در یافتن مسکن؛

– پشتیبانی برای ارتباط با مقامات ملی و محلی؛

– برگزاری کلاسهای زبان بلغاری.

راه‌های تماس:

آدرس: پلوفدیوف خیابان دیمیتر سانچف شماره 11 (11 Dimitar Tsonchev Str., Plovdiv).

تلفن: +359 884 544 301

ایمیل: csri_pravonarushiteli@dir.bg

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 الی 17:00

 

متناسب با پشتیبانی مورد نیاز شما می توانید به سازمان های مختلف دسترسی داشته باشید:

  • اطلاعات، حمایت برای دسترسی به حقوق، ارجاع به خدمات مورد نیاز

– نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بلغارستان

آدرس: صوفیا چهارراهی پوزیتانو شماره 2 (2 Pozitano Sqr.)

تلفون : +359 2 980 24 53

وب سایت: www.unhcr.org/bg/

فیس بوک: www.facebook.com/UNHCRBulgaria/

ایمیل:  bulso@unhcr.org

 

– سازمان بین المللی  برای مهاجرت

آدرس: صوفیه خیابان تسار آسن 77  (77 Tsar Asen Str.).

تلفن: +359 2 939 47 74

وب سایت: www.iom.bg/

فیسبوک: www.facebook.com/IOMBulgaria/

ایمیل: iomsofia@iom.int

 

انجمن بلغارستان در مورد پناهندگان و مهاجران

آدرس: صوفیه بلوارد جمزبوچر شماره 76 (76 James Bourchier Blvd.)

تلفن:  +359 2 427 17 43

وب سایت:  www.bcrm-bg.org

فیس بوک: www.facebook.com/Bulrefcouncil/

ایمیل:  bgrc@bulrefcouncil.org

 

– بازرس محلی شهرداری صوفیه

آدرس: صوفیه، خیابان اگوست  4 11 طبقه 3 (4 “11 August Str.”, fl. 3)

 

تلفن: +359 2 987 34 49, +359 2 987 13 41

 

وب سایت: www.sofiaombudsman.bg

ایمیل: ombudsman@sofia.bg

 

  • کمک های حقوقی

 

– کمیته هلسینکی بلغارستان

آدرس: صوفیه، خیابان اوستژژوسکا 1 (1 Uzundzhovska Str.)

تلفون:   (+359-2) 981 3318, (+359-2) 980 2049

وب سایت: www.bghelsinki.org

ایمیل: refunit@bghelsinki.org

 

– بنیاد برای دسترسی به حقوق

آدرس: صوفیه دروژبا 2 – 321 (Druzhba 2, bl. 321)

تلفن:  +359 8 94 760 180

وب سایت: www.farbg.eu

فیس بوک: www.facebook.com/farbg.eu

ایمیل: office@farbg.eu

 

– مرکز کمک های حقوقی   ‘Voice in Bulgaria

آدرس: خیابان تریادیتسای 5Б، طبقه 2، دفتر: 226 (5Б Triaditsa Str., 2nd floor, office: 226)

تلفون: +359 8 94 760 180

وب سایت: www.centerforlegalaid.com

ایمیل: voiceinbulgaria@gmail.com

  • کمک های بشردوستانه، مشاوره و ترجمه و همراهی

 

– انجمن پناهندگان زن در بلغارستان

آدرس: صوفیه، خیابان اکزاره یوسف 95  (95 Ekzarh Yosif Str.).

تلفن: +359 878 136 321

وب سایت: www.crw-bg.org

فیس بوک: www.facebook.com/pg/CRWBG

ایمیل: office@crw-bg.org

 

– صلیب سرخ بلغارستان (دفتر مرکزی)

آدرس:  صوفیه بلوارد جمز بورچر 76 (76 James Bourchier Blvd.)

تلفن: +359 2 81 64 709

وب سایت: www.redcross.bg

ایمیل: m.stoyanova@redcross.bg

 

  • برنامه های فرهنگی و اجتماعی

– سی وی اس بلغارستان ( CVS )

آدرس:  صوفیه خیابان تساریبرودسکا 51-59 ورودی A طبقه اول (51-59 Tsaribrodska Str., etr. A, 1st floor)

تلفن: +359 88 476 64 35

وب سایت: www.cvs-bg.org

فیس بوک: www.facebook.com/CVS.Bulgaria

ایمیل: office@cvs-bg.org

 

– اجتماع مولتی کولتی

آدرس: صوفیه، خیابان چرنومن شماره 5 (5 Chernomen Str.)

تلفن:  +359 898 239 850

 

وب سایت: multikulti.bg

فیس بوک: www.facebook.com/multikulti.bg

ایمیل: info@multikulti.bg

 

  • مشاوره روانشناسی

– بنیاد “مرکز نادیا”

آدرس: صوفیه خیابان کنیاز بوریس 166 (166 Knyaz Boris I Str.)

تلفن: +359 2 98 19 300

 

وب سایت: http://www.centrenadja.org

فیس بوک: /www.facebook.com/Centre-Nadja-298276110247911

ایمیل: centrenadja@abv.bg

 

Compass for refugees
Ask your question