د بلغاریا تابعیت

د کډوالۍ حیثیت لرونکي حق لري بلغارستان کې د نړیوال ملاتړ له ترلاسه کولو څخه درې کاله وروسته د بلغاریا د تابعیت غوښتنه وکړي، البته په بلغاریا کې د بشردوستانه دریځ لرولو او د نړېوال ملاتړ د تر لاسه کولو څخه پنځه کاله وروسته. دا غوښتنلیک د عدلیې وزارت، د بلغاریا تابعیت ریاست ته په 1 Slavyanska Str.، سوفیا کې د کار په ورځو کې د سهار له 9:00 څخه تر 17:30 پورې وړاندې کیږي. په پورته آدرس کې د تابعیت لپاره د غوښتنلیک وړاندې کولو سره، سره تاسو مکلف یاست چې برییښنایې لیدنه (انلاین) تر سره کړئ.  http://publicbg.mjs.bg/BgSubmissionDoc.-         لاندې اسناد د تابعیت د بشپړولو لپاره اړین دي:-         د غوښتنلیک غوښتنه (د انترنټ څخه ډک شوی یا د بلغاریا ژبې ځای کې لیکل شوي)؛-         د زیږون تصدیق، یا که شتون نلري، د کډوالو لپاره د بهرنیو چارو وزارت لخوا د متبادل سند) دوهم برخه وګورئ. د مدني ثبت اسناد، 5.4 نقطه وګوری.)-         د بهرنیو چارو وزارت د مهاجرین په هکله هغه پریکړه تصویب کړه چې کډوال یا د بشردوستانه وضعیت شرایط ورکړل شي؛-          د جزا ریکارډ سند دوهم برخه وګورئ. د مدني ثبت او د اسنادو، 5.3 نقطه وګورئ)-         د څارنولانو دفتر څخه تصدیق چې د عمومي فطرت د عمدي جرم لپاره ستاسو په وړاندې جرمي عمل نه دی پیل شوی؛-         د کار ورکوونکي لخوا تصدیق چې تاسو په قانوني توګه کارول شوي یا د هغه اړوند سند چې د اړوند مالیې دفتر لخوا د تیر کال د عاید لپاره بیان شوی دی او یو سند د اجباري بیمې د مرستې پیسې تاییدوي؛-          په بلغاریایي ژبه کې د ښوونې او روزنې د وزارت لخوا صادر شوی سند یا بلغاریا کې د بشپړ شوی زده کړو درس لپاره د ډیپلومې نسخې کاپي سند (لومړنۍ، ثانوي یا لوړ)؛-         د طبی مشاورینو د کمیټې لخوا چې د استوګنې په ځای کې خدمت کوي تصدیق شوی سند، تصدیق کوي چې تاسو په کومې مضرې او خطرناکې ناروغۍ باندی اخته نه یاست؛-         د اعلامیې فورمه (له انترنټ څخه ښکته شي یا په ځای کې ډک شي)؛-         یو رسمي سند ستاسو د نوم بدلون په اړه، که چیرې د یو شخص د رسمي سند د مختلف نومونو سره تصدیق کړي؛-         کارمخینه؛-          د پاسپورت یو حقیقي انځور؛-         د ID سند کاپي؛-          د دولتي فیس لپاره یو رسید، د بلغاریا ملي بانک سره د عدلیې وزارت حساب ته 100 لیوا ورکول کیږي، IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01، BIC: BNBG BGSD-         نوټ: په بلغاریایي ژبه کې د وړتیا سند د ښوونې او روزنې وزارت سره د ښوونځي څخه مخکې او ښوونځي کې د ارزونې لپاره د مرکز لخوا چمتو کیږي.-         که تاسو د بلغاریا د بشپړ شوي کورس لپاره سند یا ډیپلومه لرئ، نو تاسو باید په ورته مرکز کې د پیژندلو لپاره درخواست وکړئ، په 125 Tsarigradsko Shose Blvd. کې واقع دی. 5، فلور. له 2 9:30 څخه تر 17:00 پورې د کار په ورځو کې. تاسو باید په دې ځای کې یا آنلاین شتون کې یوه فورمه ډکه کړئ: http://copuo.bg/page.php؟c=24&d=19.-         برعلاوه، تاسو باید د  کارت یو کاپي او د پورته سند ډیپلومې نوټرایز کاپي په هغه صورت کې چې سند یا ډیپلومه پیژندل شوې یا شتون نلري، تاسو باید د بلغاری ژبې آزموینې لپاره په مرکز کې د ملي سیالیو لپاره د تعلیمي تیارۍ په مرکز کې پر ټاکل شوې نېته د Dragan Tsankov blvd 21A په توګه وټاکل شئ.

 

د بلغاریا تابعیت لپاره د اسنادو سپارلو سره د مرکې لپاره تاریخ هم ټاکل شوی. مرکه په بلغاریایي ژبه ده او د عدلیې وزارت “اداري خدماتو دفتر” کې ترسره کیږي چې په 5  Aksakov Str.صوفیا کې د 13:30 څخه تر 16:00 پورې د کار په ورځو کې ترسره کیږي. د عدلیې وزارت باید د مرکې څخه په 18 میاشتو کې پریکړه وکړي. که پریکړه مثبت وي، د بلغاریا جمهوریت یو فرمان صادروي ​​چې غوښتنلیک ورکوونکي ته تابعیت ورکوي. د دې لپاره چې د تابعیت د ورکولو د ترلاسه کولو لپاره تاسو باید 250 لیوا فیس ورکړئ. پر منفي پریکړې اعتراض نشي کیدای.

 

نوټ: د تابعیت غوښتونکي باید د 18 کالو څخه پورته عمر ولري. د ځوانو کډوالو یا د بشردوستانه حیثیت لرونکو لپاره غوښتنلیک باید د والدینو یا سرپرستانو لخوا ډک شي.

 

 

Compass for refugees
Ask your question